Woda i napoje dla pracowników a kodeks pracy

Prawo oddziałuje na wiele aspektów naszego codziennego życia. Wśród licznych aktów prawnych znajdują się uregulowania dotyczące stosunków pracy, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Aktem normatywnym, który określa przepisy regulujące prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy. Marka Ideal Water mając na uwadze uregulowania powyższego zbioru przepisów, dostosowuje swoją ofertę, aby pracodawca mógł w pełni wypełnić obowiązki określone przepisami kodeksu.

Woda a kodeks pracyOdpowiedni napój dla pracownika

Art. 232 kodeks pracy stanowi o obowiązku pracodawcy względem pracownika dotyczącym zapewnienia mu nieodpłatnie odpowiednich posiłków i napojów, w sytuacji jeżeli jest on zatrudniony w warunkach szczególnie uciążliwych, oraz jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. W szerszym aspekcie ten obowiązek regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Regulacja ta nie podaje jednak definicji napoju. Określa ona jedynie konieczność dostosowania jego temperatury do warunków otoczenia, a zatem temperatury w miejscu pracy. Należy zatem domniemywać, że napojem jest każdy produkt na bazie wody, a zatem może być to sama woda, herbata, kawa, lub sok.

Pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikom, ciepłe lub zimne, napoje w ilości zaspokajającej ich potrzeby, w sytuacji jeżeli temp. wynosi powyżej 25°C na zewnątrz lub 28°C w pomieszczeniu w którym znajduje się stanowisko pracy, w którym jest wykonywana praca, oraz poniżej 10°C przy pracach w otwartej przestrzeni.

Napój na wietrzną pogodę

Ustawodawca rozważył również interesy pracowników, którzy świadczą pracę w przeciągu, lub w wietrznym miejscu. Napoje takim pracownikom należą się, kiedy wartość siły chłodzącej powietrza (WCI) wynosi więcej niż 1000. Na wartość WCI mają wpływ prędkość i temperatura powietrza. Zasada jest prosta, im bardziej wieje i im chłodniejszy jest wiatr, tym wartość WCI wyższa. Przy WCI do 1200 ryzyko wychłodzenia lub odmrożenia organizmu jest niewielkie, ale ustawodawca zabezpieczył również interesy pracowników świadczących pracę w tych warunkach, dlatego przełożony obowiązany jest zapewnić napoje nawet wtedy, kiedy w otoczeniu pracownika większy dyskomfort sprawia wiatr lub zimny strumień powietrza a nie temperatura otoczenia.

Spalane kalorie a napój dla pracownika

Pracownik, który świadczy pracę związaną z wysiłkiem fizycznym, a co się z tym wiąże, z  dużym wydatkiem energetycznym, również powinien mieć zapewniony napój w miejscu pracy. Ma to miejsce jeżeli wydatek energetyczny organizmu przekracza 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn, oraz 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.

Woda prawie w zasięgu ręki

Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać napoje oraz szczegółowe zasady ich wydawania, ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

Kolejną regulacją prawną, którą pracodawca musi wziąć pod uwagę przy organizacji miejsca pracy, jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.). Zawiera ono wskazania ustawodawcy, który obowiązuje pracodawcę do zapewnienia dostępu do wody pitnej nie dalej niż 75m od miejsca wykonywanej przez pracownika pracy.

Rozwiązania przejrzyste jak woda

Sprostanie przez pracodawcę wymogom określonym w przepisach prawa, czy to w przypadku firm produkcyjnych, czy też wody do biura, może wiązać się z trudnościami. Z pomocą mogą przyjść rozwiązania marki Ideal Water. Dystrybutory wody – które mogą być umiejscowione prawie wszędzie – pozwolą na dostosowanie miejsca pracy do obowiązujących przepisów prawa, jak również zaspokoją potrzeby pracowników firmy. Wystarczy zamówienie nowoczesnego dystrybutora wody w Ideal Water i problem zapewnienia pracownikom dostępu do wody pitnej, zarówno ciepłej i jak i zimnej, zostanie rozwiązany. Dystrybutory wody oferowane przez Ideal Water zapewnią zawsze świeżą, smaczną wodę i pozytywnie wpłyną na zadowolenie pracowników. Lepsza i bardziej przyjazna atmosfera w pracy to sukces pracodawcy. Jest to na wyciągnięcie ręki, dlaczego więc z tego nie skorzystać.

2017-09-20T15:08:05+00:00

Zostaw komentarz

You must be logged in to post a comment.